Least u al via Euregio?

De voordelen van leasen op een rij

De volgende overwegingen kunnen een rol spelen bij de beslissing om over te gaan op leasing.

Budgetoverweging
Alle kosten worden vaste kosten (het leasetarief) zodat er exact gebudgetteerd kan worden.
Risico-overweging
De leasemaatschappij neemt allerlei risico's over, zoals het restwaarde risico van de auto.
Arbeidsoverweging
Wagenparkbeheer is arbeidsintensief. Wanneer u least, dan hoeft u geen terzake kundige medewerkers in dienst te nemen.
Efficiëntie-overweging
Doordat leasemaatschappijen in het groot inkopen, kunnen zij kortingen bedingen die de auto-eigenaar zelf niet kan realiseren.
Kredietwaardigheid
Er wordt geen zichtbaar geld geleend (off balance) om auto's aan te schaffen.
Liquiditeitsoverweging
Beschikbare gelden worden niet aan het wagenpark besteed.
Vaste kilometer-exploitatie
De vergoedingen voor het zakelijk gebruik van de privé-auto vervallen.
Inactiviteits-risico
Geen risico dat bij stilstand zakelijke auto stil staat (i.t.t. privé-auto).
Uitstraling
Door de keuze van een uniform wagenpark kan de promotionele waarde maximaal benut worden bij bedrijfsactiviteiten.